Hoppa till sidans innehåll

Påverka svensk studentidrott!


En motion är ett förslag på en förbättring! Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något och är grunden i en demokratisk organisation. En motion till Sveriges Akademiska Idrottsförbund kan handla om i stort sett vad som helst som har anknytning till Sveriges Akademiska Idrottsförbunds verksamhet. De senaste motionerna har handlat om att ändra datum för inskickande av motioner och vilka poster som ska utses av förbundsstyrelsen. Men en motion skulle lika gärna kunna handla om att skapa bättre tillgång till träningsanläggningar eller att nya utbildningar för ledare behövs.

Tips för att skriva en tydlig motion

Rubrik
Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Den ska kunna användas i föredragningslistan till förbundsmötet och protokollet från förbundsmötet.

Introduktion
Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

Motivering
Beskriv svensk studentidrotts problem i frågan. Varför finns det ett behov för svensk studentidrott att anta motionen? Diskutera även vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå.

Lösning
Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden

Förslag till beslut
Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. Vad ska exakt beslutas enligt din rekommendation?

Undertecknande
Underteckna motionen med ditt namn och din förening/distrikt.

Skicka motionen
Motionen ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 september jämna år. Motionen skickas till This is a mailto link eller Sveriges Akademiska Idrottsförbund, Box 2052, 750 02 Uppsala.

Hämta motionsmallen som wordfil

Du kan läsa mer om vad som gäller i Sveriges Akademiska Idrottsförbunds stadgar.

Uppdaterad: 18 JAN 2018 14:28 Skribent: Cecilia Olsson

 

Postadress:
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765490
E-post: This is a mailto link