Hoppa till sidans innehåll

FAQ Olycksfallsförsäkring


Det står att olycksfallsförsäkringen gäller även vid prova-på. Vi tolkar det som att en person som provar på vår verksamhet alltså inte behöver teckna medlemskap och betala vår medlemsavgift på 50 kr för att omfattas av olycksfallsförsäkringen, är det en korrekt tolkning?
Ja, om man betraktar första gången som en ”prova på”-aktivitet så omfattas den av försäkringen.

Inkluderar olycksfallsförsäkringen även olyckor som sker i samband med friluftsturer/alpinresor som arrangeras av föreningen?
Korrekt svar är ja, försäkringen gäller även alpinresor och friluftsverksamhet om detta är en del av föreningens verksamhet och resan är inom Sveriges gränser.

Om resan går utomlands är ersättningen dock begränsad till sådant som olycksfallsförsäkringar täcker dvs akutskadekostnader, dödsfallsersättning och invaliditetsersättning. Det är inte en reseförsäkring varför hemtransporter och annat som reseförsäkringar vanligtvis täcker inte omfattas. Finns en hemförsäkring med reseförsäkringsmoment eller en separat reseförsäkring kan heller inte olycksfallsförsäkringen komma i anspråk. Det är sålunda väldigt mycket begränsningar i skyddet vid resa, om det är utomlands. Vi rekommenderar därför att teckna en separat reseförsäkring för alpinresor eller friluftsverksamhet utomlands. 

 

En av våra medlemmar skadade knät på innebandyträningen i torsdags. Vem ska vi anmäla skadan till?
Ni ber medlemmen i fråga att själv anmäla skadan på nedanstående länk:
https://www.folksam.se/webapp/i84/skadeanmalan/m_person/olycksfall_vuxen_1.jsp?companyName=Folksam&Kategori=Olycksfall&Typ=Vuxen

Tänk på att medlemmen måste uppge att skadan skedde i samband med "akademisk idrott" och inte "innebandy" när skadan anmäls. Alla idrotter som sker inom studentidrotten benämns "akademisk idrott" hos FOLKSAM.

 

Måste medlemmen finns med i IdrottOnline för att omfattas av olycksfallsförsäkringen?
Ja, om IdrottOnline är det medlemsregister som föreningen använder sig av så måste medlemmen finnas med där för att kunna nyttja försäkringen.

 

Jag anmälde en skada till FOLKSAM men fick till svar att jag inte hade någon försäkring. Vad gör jag?

Var noga med att uppge att du tillhör en förening inom akademisk idrott även om du spelat ex. innebandy eller fotboll. Alla idrottsförbund har olika försäkringslösningar och eftersom vi inom akademisk idrott erbjuder många olika idrotter är det viktigt att FOLKAM förstår att din försäkring är via Sveriges Akademiska Idrottsförbund.

 

Gäller försäkringen även för våra utbytesstudenter? Dessa har inte svenska personnummer, är det ett annat tillvägagångssätt då?

Vilka som omfattas av försäkringen styrs helt av medlemskapet varför en utbytesstudent omfattas av försäkringen. Sedan skall vi vara klara över att det är en olycksfallsförsäkring som omfattar kostnader akutskadekostnader och invaliditetskapital. Är studenten icke-europé och därför inte omfattas av den allmänna europeiska sjukvården så kräver så blir dennes vårdkostnader att jämställas med privatvård vilket inte försäkringen omfattar.

För icke-européer kräver Migrationsverket att man skall ha en vårdkostnadsförsäkring

Uppdaterad: 01 JUN 2017 09:51
E-post: Adressen Gömd

 

Postadress:
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765490
E-post: This is a mailto link