Hoppa till sidans innehåll

Föreningskunskap


Funktioner inom föreningens styrelse

Funktioner som ordförande, sekreterare och kassör brukar vara obligatoriska i en förening. Vi rekommenderar även att ni har en person som är ansvarig för att söka LOK-stöd och Idrottslyftet. Vad kan förväntas av dessa funktioner och hur ska uppdragen skötas?

Ordförande ska:
• Väl känna till föreningens målsättning

• Känna till föreningens stadgar och bestämmelser
• Leda styrelsens och föreningens möte
• Kunna representera föreningen utåt

Sekreteraren ska:
• Skriva protokoll vid styrelsemöte och andra möten

• I samråd med ordförande upprätta ärende- och föredragningslistor samt kalla till styrelsemöten och andra möten
• Upprätta skrivelser och uttalanden på uppdrag eller i samråd med andra
• Skriva föreningens verksamhetsberättelse

Kassören ska:
• Ha hand om föreningens ”plånbok” och svara för att inkomster och beslutade utgifter bokförs på ett korrekt sätt.

• Se till att varje bokföringspost har en verifikation som anger ändamål/vara och belopp
• Bevaka att föreningen söker bidrag från möjliga bidragsgivare som tex. kommunen, landstinget och staten.
• Sköta bokföringen och fortlöpande ge styrelsen uppgifter om föreningens ekonomiska ställning
• Ansvara för att eventuella redovisningar lämnas till skattemyndigheten
• Upprätta bokslut till årsmötet i samband med verksamhetsårets slut

Ekonomin i föreningen är styrelsens gemensamma ansvar och kassören ska, i många fall, ha styrelsebeslut på de utbetalningar som sker.

LOK-stöds- och Idrottslyftsansvarig ska:
• Ansvara för att föreningen söker LOK-stöd för vårens aktiviteter senast 25 augusti och för höstens aktiviteter senast 25 februari.

• Ansvara för att föreningen skapar Idrottslyftsprojekt för att locka mer och fler studenter till föreningen. Idrottslyftet ger även stöd till utveckling av hela föreningen och för utbildning av ledare.

Skatter och avgifter
Riksidrottsförbundets hemsida finns mycket information om bland annat arbetsgivarrollen, reklamskatt och inkomstbeskattning.

Uppdaterad: 06 APR 2018 11:52

 

Postadress:
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765490
E-post: This is a mailto link