Hoppa till sidans innehåll

LOK-stöd


Statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, är ett bidrag som stödjer idrottsföreningars verksamhet för ungdomar i åldern 7-25 år.

Bidraget beräknas på antal aktivitetstillfällen, antal deltagare och antal ledare under en period. Ni registrerar dessa och rapporterar sedan ansökan till Riksidrottsförbundet(RF) via IdrottOnline.

Föreningen ska vara ansluten till ett Specialidrottsförbund, till exempel Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Samtliga föreskrifter för att ha rätt till LOK-stödet finns samlade på RF:s hemsida.

Här är reglerna i korthet
Aktiviteten ska vara ledarledd, av en person som är medlem i någon RF-ansluten förening. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

Aktiviteten ska pågå i minst 60 minuter med en gemensam samling och avslutning.

Ni kan söka stöd för minst 3, utöver ledaren, och maximalt 30 personer på ett och samma pass. Deltagare får endast LOK-registreras i en gruppaktivitet per idrott och veckodag.

Ni kan söka LOK-stöd för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Deltagaren ska vara medlem i den förening som bedriver aktiviteten, med undantag för viss prova på-verksamhet för att locka nya medlemmar.

Spara era ”listor”
Tänk på att föreningen är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreningens gruppaktiviteter med uppgift om föreningens namn, SF-idrott (akademisk idrott), aktivitet, plats, datum, tid samt deltagarnas och ledarnas namn, personnummer, kön, eventuell funktionsnedsättning och närvaro. Redovisningen ska undertecknas eller signeras digitalt av ansvarig ledare. Den ska på begäran av RF:s LOK-stödsgrupp kunna uppvisas i sin helhet vid en eventuell kontroll.

Men registrerar ni LOK-stödsansökan direkt in i IdrottOnline slipper ni spara dessa listor. Närvarorapportering kan enkelt göras via datorn, surfplatta eller mobilen, på föreningens hemsida eller i IdrottOnlineappen.

Vill ni föra närvaro på papper så finns färdiga mallar att ladda hem här.
Mer info finns på IdrottOnlines hemsida.

Så mycket pengar ger LOK-stödet
För varje träningstillfälle får föreningen ett ledarstöd på 21 kronor och ett deltagarstöd på 7 kronor per idrottare. Deltar två eller fler ledare tillkommer ett ledarstöd på 5 kronor per tillfälle, om närvaroregistrering görs i IdrottOnline.

Så här kan det se ut för en träningsgrupp
Studentidrottsföreningen har en träningsgrupp där 15 personer är 25 år eller yngre, och med två ledare, som spelar basket på tisdagskvällar under 20 veckor mellan den 1 januari till 30 juni. Ledarna fyller löpande i deltagarlistor, antingen på papper eller i IdrottOnlines app.
Ledarstöd – 20 träningstillfällen x 21 kronor= 420 kronor

+
Deltagarstöd – 20 träningstillfällen x 7 kronor x 15 deltagare= 2 100 kronor
+
Ytterligare ledarstöd – 20 x 5 kronor = 100 kronor

Studentidrottsföreningen kan totalt ansöka om 2 620 kronor i LOK-stöd för basketgruppens verksamhet.

Året är indelat i två ansökningsperioder
1 januari-30 juni, där 25 augusti är sista ansökningsdag
1 juli-31 december, med 25 februari som sista ansökningsdag

Instruktionsfilmer för LOK-stödet - steg för steg

Det finns ett antal instruktionsfilmer för hur ni registrerar och skickar er ansökan via IdrottOnline. Vi har samlat det viktigaste här nedan men fler finns på deras Youtubesida. Manualer i text finns självklart också på IdrottOnlines hemsida.


Att skapa LOK-stödsaktivitet
Närvaroregistrera LOK-stödsaktiviteter

Skicka in LOK-stödsansökan via IdrottOnline


Vanliga frågor
Får utbytesstudenter räknas med, även om de saknar svenskt personnummer?
- Ja. Om ni sköter närvarorapporteringen via pappersnärvarokort är det viktigt att ni skriver att det är en utbytesstudent i fältet för personnummer. Om ni har lagt in ert medlemsregister i IdrottOnline har ni redan "kryssat för" att det är en person som är "utländsk person". Sedan ska det gå att närvaroregistrera som vanligt via webben eller LOK-stödsappen.

Får omklädning och andra förberedelser räknas med i de 60 minuterna?
- I de tidigare LOK-stödsföreskrifterna var det uttalat att viss tid för omklädning och förberedelser fick ingå i tidsramen, om de utgjorde en mindre del. I de uppdaterade föreskrifterna saknas den formuleringen, men Riksidrottsförbundets LOK-stödsgrupps bedömning och tolkning är att det fortfarande gäller.

Tips! Det finns också liknande bidrag på kommunal nivå att söka. Ta kontakt med ert lokala Distriktsidrottsförbund för information, kontaktuppgifter finns i vänsterspalten på Svensk Idrotts sajt.

LOK-stöd för medlemmar som saknar personnummer
Inom studentidrotten deltar personer som saknar fullständigt personnummer, ex.
utbytesstudenter eller nyanlända. I föreskrifterna för LOK-stöd §7 står att fullständigt personnummer ska anges för både ledare och deltagare. Personer som
är nya i landet har ännu inget personnummer, men vi vill betona att dessa ändå kan godkännas för LOK-stöd då det rimligen inte går att kräva personnummer av någon som ännu inte fått ett sådant.

Om föreningen närvaroregistrerar via IdrottOnline så läggs dessa personer in i medlemsregistret med en bock för ”utländsk person”. Då räcker det att ange år-månad-dag (dessa uppgifter krävs för att kunna fastställa att personen är i bidragsberättigad ålder). Personen i fråga kan sedan läggas in på föreningens aktiviteter och kommer att godkännas vid närvaroregistrering.

Dessa personer kan självklart vara medlemmar i föreningen. Är de ännu inte medlemmar kan man välja att markera dem som ”prova på” i medlemsregistret precis som för vilken person som helst.

Information finns även sedan tidigare här: http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/Nyaforeskrifter2014/Personnummer/

Uppdaterad: 03 APR 2018 14:51

 

Postadress:
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765490
E-post: This is a mailto link