Hoppa till sidans innehåll

Anläggningsbidrag


Studentidrottsföreningar har möjlighet att söka anläggningsbidrag hos Distriktsidrottsförbunden inom Riksidrottsförbundet. Övergripande riktlinjer för anläggningsbidraget är:

1. Bidrag kan sökas av till RF anslutna idrottsföreningar. Satsningar kan ske mellan flera idrottsföreningar och/eller andra samverkanspartners.

2. Huvudsyftet med bidraget är att skapa aktivitetsytor och idrottsmiljöer som genererar idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Bidrag kan även utgå till anläggnings- och idrottsmiljöprojekt som främjar tillgänglighet för funktionshindrade, jämställdhet, jämlikhet, miljö, klimat och säkerhet.

3. Bidrag kan även utgå till om- och tillbyggnad av idrottsmiljöer som skapar aktivitetsytor. Bidrag lämnas inte till löpande eller periodiskt underhåll.

4. Anläggning ska ägas eller disponeras av föreningen, av föreningen majoritetsägt bolag eller sammanslutning av föreningar i t ex föreningsallians i minst tio år.

5. Stor öppenhet ska visas för nytänkande och alternativa former av idrottsmiljöer såsom året runt användning, multifunktioner och spontanidrott. Inte minst när det gäller att främja åtgärder enligt punkt 2. Det kan också vara att främja öppna idrottsaktiviteter och/eller större möjligheter att påbörja sitt idrottande i ungdomsåren och/eller öka attraktionskraften för att behålla redan aktiva ungdomar högre upp i åldrarna.

6. Bidrag kan beviljas även för investeringar som krävs för att anläggningen och idrottsmiljön används på bästa sätt. Tränings-, tävlings- och individuella redskap och utrustning får finansieras på annat sätt.

Mer information finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Det finns också möjligheter att söka bidrag hos Allmänna Arvsfonden för att bygga nya lokaler eller renovera lokalerna för att utveckla föreningens verksamhet. Flera studentidrottsföreningar har utnyttjat denna möjlighet och har beviljats bidrag för ny- och ombyggnation.

Uppdaterad: 03 APR 2018 14:51

 

Postadress:
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765490
E-post: This is a mailto link