Hoppa till sidans innehåll

Stipendier och fonder


Det kan vara givande att söka pengar från stiftelser, stipendier och fonder. Nedan finner ni en sammanställning och kort presentation av ett antal sådana som studentidrottsföreningar/studentidrottsledare kan söka pengar från, för diverse ändamål.

Om du eller din förening med framgång har sökt och fått pengar från någon av dessa stiftelser/stipendier/fonder, mejla gärna till This is a mailto link och berätta om era erfarenheter. Bifoga gärna er framgångsrika ansökan. Med er hjälp kan vi då utveckla denna sammanställning med konkreta exempel och erfarenheter från framgångsrika ansökningar. Ni är också välkomna att mejla åsikter till oss om sammanställningen och hur den kan förbättras.

 

Sök pengar och utveckla svensk studentidrott

Överblick över RF:s stipendier och utmärkelser
http://www.svenskidrott.se/stipendierochutmarkelser/

RF-stipendier
http://www.svenskidrott.se/stipendierochutmarkelser/RF-stipendier/

Överblick Riksidrottens vänners stipendier (se Stipendier i menyn)
  
Andra fonder (via Arvsfonden)

 

Stipendier med brett och generellt syfte:

Stiftelsen Cool Kidz
Ändamål: Att genom årliga bidrag till enskilda personer och idrottsföreningar i Sverige stödja svensk barn- och ungdomsidrott och ideellt arbete med idrottsintresserade barn och ungdomar.

Alba Langenskiölds stiftelse
http://langenskiolds.se/about/alba-langenskiolds-stiftelse

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att främja religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål samt att främja landets näringsliv.

Allmänna arvsfonden
www.arvsfonden.se

Ändamål: Vi bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.

Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden
http://www.wallenberg.com/jws/

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja landets näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige. Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer.

SOS Stipendier
https://www.globalgrant.com/sos-stipendier

Ändamål: Stöd & Stipendier AB - GlobalGrant delar ut bidrag till alla tänkbara ändamål. Du kan söka för vad som helst.

Stipendier för hälsa och aktivitet: 

Bliwa Stiftelsen
www.bliwastiftelsen.se

Ändamål: Stödja forskning, utbildning och undervisning inom följande områden:

  • Förebyggande verksamhet med målsättning att behålla arbetsförmågan hos tjänstemän och företagare
  • Rehabilitering av långtidssjukskrivna tjänstemän och företagare
  • Övrig verksamhet som har till mål att minska samhällets kostnad för långtidssjukskrivna. 

Stipendier till utbildning av idrottsledare

Gustaf Lindenbaum-stipendiet
http://riksidrottensvanner.se/historik/gustaf-lindenbaum-stipendiet/

Ändamål: Stipendium till förtjänta yngre kvinnliga idrottsledare för vidareutbildning. Det är viktigt att sådana egenskaper som kamratskap och lojalitet m.m. särskilt betonas. Stipendiet utdelas i regel vart tredje år, närmast 2012.

Sven Thofelt-stipendiet
http://riksidrottensvanner.se/historik/sven-thofelt-stipendiet/

Ändamål: Stipendiet, att användas till utbildning, till en under många år verksam manlig eller kvinnlig idrottsledare, som framgångsrikt främjat ungdomsverksamhet i grundarens anda.

Gösta Gärdins Ungdomsfond
http://riksidrottensvanner.se/historik/gosta-gardins-ungdomsfond/

Utdelas i regel varje år, till en manlig eller kvinnlig idrottsledare, som under många år med framgång bedrivit ungdomsverksamhet och särskilt befrämjat förståelse för rent spel och glädje inom idrotten och skall användas i vidareutbildningssyfte. I samtal med Stig Hedlund (aug 2011) tipsar han om att detta stipendium är mest lämpligt att söka för kvinnliga idrottsledare.

Jubileumsfonden
http://riksidrottensvanner.se/historik/stipendium-ur-rvs-jubileumsfond/

Ändamål: Stipendium att användas för utbildning, till "en aktiv kvinnlig eller manlig idrottsledare som genom sin ledargärning på särskilt sätt främjat svensk idrott". 

Edström-Ekelund och Landeliusfonden
http://riksidrottensvanner.se/historik/edstrom-ekelundfonden-och-n-c-landelius-fond/

Ändamål: Bidrag till svenska aktiva ungdomsledare i åldern 16-21 att utbilda sig inom ungdomsidrotten.

Folksams Idrottsfond (via RF)
http://www.svenskidrott.se/stipendierochutmarkelser/RF-stipendier/Folksamsidrottsfond/

Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier, jämna år till föreningar och udda år till unga ledare. Under 2011 får ca 400 unga ledare mellan 18-25 år möjligheten att delta på ledarcamp. Ledarstipendierna utdelas av respektive distrikt och tilldelas unga ledare. Sökanden ska vara en ideell ledare/funktionär i åldern 18-25 år, verksam i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet. Varje distriktsidrottsförbund beslutar om 15-20 stipendium. Kriterierna som bedöms är engagemang, intresse för utövarnas sociala utveckling, förmågan att vara en god förebild, samt arbetssätt.

Stipendium för investeringar 

Bidrag till föreningsägda anläggningar
http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/Stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/

Bidraget kan sökas av till RF anslutna idrottsföreningar. Satsningar kan också genomföras i samverkan mellan flera idrottsföreningar och/eller med andra aktörer, t ex kommuner, friluftsorganisationer, idrottsnära barn- och ungdomsaktiviteter såsom skateboard, parkour etc.

Huvudsyftet med bidraget är aktivitetsytor som genererar idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Det går också att ansöka för anläggningsprojekt som främjar tillgänglighet för funktionshindrade, jämställdhet, jämlikhet, miljö och klimat samt säkerhet. Dessa aspekter ska belysas och biläggas alla ansökningar.

Stipendier för resor och internationellt utbyte

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond
www.folkebernadottesminnesfond.se

Ändamål: Att utan hänsyn till ras, nationalitet, religion eller politisk åskådning, understödja enskilda personer och organisationer i deras strävanden för internationell förståelse. Genom stipendium från fonden bereds ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder. Stipendier ges i form av bidrag till utlands-resebidrag för ungdomsutbyten, företrädesvis med både besök och återbesök, läger, volontärinsatser av minst en månads längd, och toleransresor, d v s resor till före detta koncentrationsläger. Resorna kan gå till alla länder utom Norge, Danmark och Finland. Stipendium ges ej för personlig utbildning, yrkesinriktade seminarier, konferenser eller praktik i utbildning.

Gustaf V:s 90-årsfond (via RF)
http://www.gv90.se/

Vår uppgift är att främja ideell ungdomsverksamhet. Det gör vi i huvudsak genom att ge stöd till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare. Vi kan även ge stöd till kvalificerad utbildning inom olika organisationer. Bidrag ur fonden kan sökas av ideella organisationer och föreningar i Sverige, som är inriktade på verksamhet med ungdomar. Enskilda personer kan inte få stöd ur fonden.

Stipendier för forskning, studier och uppsatser 

Bidrag till uppsatser inom idrott
Riksidrottsförbundet, https://www.rf.se

Riksidrottsförbundet (RF) kan lämna bidrag till uppsatser kring område motion/hälsa, barn/ungdoms och elitidrott. Definitionen är bred, varför det kan vara lämpligt att titta på vilka uppsatser som tidigare har beviljats bidrag.

Stiftelsen Adolf Rosins fond
Ändamål: Att möjliggöra studier av fysisk fostran i Sverige och i utlandet och dels åt forskning och/eller utvecklingsarbete som gagnar idrottsämnets utveckling.

Crafoordska stiftelsen
http://www.crafoord.se

Ändamål: Stiftelsen stödjer övriga bidrag till förmån för allmänheten: humanitära/sociala skäl eller handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier / utbildning samt barn och ungdomsfostran.

Uppdaterad: 03 APR 2018 14:51

 

Postadress:
Sveriges Akademiska Idrottsförbund
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765490
E-post: This is a mailto link